گروه حقوق:

گروه حقوق در سال   79  تصویب گردید. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در این گروه در حال حاضر  1200   نفر می باشد. این رشته در مقطع کارشناسی پیوسته دانشجو می پذیرد. از ابتدای تصویب این رشته تا کنون مدیریت گروه بر عهده آقای دکتر محمد جواد جعفری بوده است؛  

اعضای هیئت علمی گروه حقوق عبارتند از:

 • آقای دکتر محمد جواد جعفری
 • آقای محمد سهراب بیگ
 • آقای دکتر سعید خردمندی
 • آقای دکتر جهاندار اکبری
 • آقای دکتر حسین شیخ الملوک
 • آقای دکتر رسول پروین
 • آقای دکتر قباد کاظمی
 • آقای دکتر بابک وثوقی فرد
 • آقای دکتر فرید آزادبخت
 • آقای دکتر جواد پورکرمی
 • آقای مسعود قاسمی
 • خانم اسعد زاده

 

 

 گروه علوم سیاسی:

گروه علوم سیاسی در سال 1382 تصویب گردید. تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در این گروه در حال حاضر 281 نفر می باشد و تعداد 782 نفر نیز از این گروه با درجه کارشناسی علوم سیاسی فارغ التحصیل شده اند. این رشته در مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد نا پیوسته در دو گرایش علوم سیاسی و مطالعات منطقه ای دانشجو می پذیرد. از ابتدای تصویب این رشته تا سال 1388مدیریت گروه بر عهده آقای همایون عباس آبادی بوده است؛  از 1388 تا دی ماه 1390 آقای دکتر حمیدرضا سعیدی نژاد و آقای دکتر شهرام فتاحی مدیریت گروه را بر عهده داشتند. در حال حاضر آقای دکتر حمید رضا سعیدی نژاد به عنوان مدیر گروه علوم سیاسی مشغول به فعالیت هستند.

گروه علوم سیاسی در حال حاضر، دارای شش عضو هیأت علمی و دو نفر حق التدریس می­ باشد که عبارتند از آقایان:

1-آقای دکتر حمید رضا سعیدی نژاد (دکترای روابط بین الملل)

 2-آقای شهرام فتاحی ( دانشجوی دکترا - گرایش روابط بین­ الملل)

3-آقای دکتر حسن گلپایگانی(گرایش جامعه شناسی سیاسی)

4-آقای دکتر احسان خرم دره ( دانشجوی دکترا - گرایش جامعه شناسی سیاسی)

5-آقای دکتر  همایون عباس ­آبادی (دانشجوی دکترا - گرایش علوم سیاسی)

6-آقای دکتر سیروس محبی(گرایش تاریخ)

7-آقای دکتر ادریس بهشتی نیا(گرایش جامعه شناسی سیاسی)

8-آقای دکتر ایرج رنجبر(گرایش اندیشه های سیاسی- فلسفه سیاسی)