رزومه آموزشی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی:  محمد جواد جعفری

 تلفن دفتر:08337243181

پست الکترونیکی: dr.jafari14@gmail.com

Dr.jafari14@iaush.ac.ir

 سال تولد: 1342

سطح تحصیلات:  دکترای حقوق عمومی

 

سوابق تحصیلی

  • دکترای حقوق عمومی از دانشگاه تهران 1391
  • کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران 1375
  • کارشناسی حقوق از دانشگاه تهران 1370
  • اتمام 6 سال درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

 
سوابق  کاری

  • عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه(1376 تاکنون)
  • مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (1378 تاکنون)
  • رییس منطقه 11 دانشگاه آزاد اسلامی  (1391تا1392)
Description: haj jafari